[ne]FORMAT

MIDI
SHURE BETA58A ...

:
SHURE BETA58A  ... () -
SHURE BETA58A  ... ()
7000
. !-7000 ! - . .
: 50 16 ; . .

:
SHURE.SM58 ()
: 8906757334

http://shure.tiu.ru
<<<